GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT LỐI VÀO AN NINH


Cửa an ninh lối vào là hệ thống hiện đại phù hợp với các yêu cầu an ninh cao hiện nay. Các tính năng kỹ thuật đã được khẳng định kết hợp với kiểu dáng thiết kế mới cùng tốc độ đóng mở nhanh và việc sử dụng vật liệu mới tạo ra tính ưu việt cho seri SpeedStile. Các tính năng sẵn có như “Thường đóng“ cho mục đích an ninh cụ thể hay “Thường mở“ cho khả năng thông qua cao hơn. Phù hợp với các cơ quan chính phủ, ngân hàng, Tài chính,...


 

 

Close menu