GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

NĂNG LỰC


GOMA có lực lượng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, có kinh nghiệm trong quản lý điều hành Dự án, trong nghiên cứu khoa hoc, chuyển giao công nghệ. Đội ngũ kỹ thuật của công ty được đào tạo chính quy tại các trường Đại hoc kỹ thuật và thường xuyên được các Nhà sản xuất nước ngoài đào tạo bổ sung và nâng cao trình độ chuyên môn ở trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty có khả năng nắm bắt và chuyển giao công nghệ mới nhất của các Hãng đang có mặt tại Việt Nam.

 

Close menu