GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

Công trình tiêu biểu


GOMA là đơn vị cung cấp sản phẩm rèm tự động cho công trình Văn Phòng Chính Phủ.

Văn Phòng Chính Phủ là địa điểm thường xuyên đón tiếp các quan chức cấp cao các nước ghé thăm. Vì thế, các sản phẩm sử dụng trong công trình này đòi hỏi phải là sản phẩm không chỉ tốt mà còn là sản phẩm đẳng cấp nhất.

Các hình ảnh công trình :

Close menu