GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

Dự Án Cung cấp lắp đặt cửa cuốn siêu trường siêu trọng Nhà máy thép Nam Kim - Bình Dương


Sau 1 năm cực kỳ bùng nổ của ngành tôn thép và “rủng rỉnh” tiền trong tay, CTCP Thép Nam Kim quyết định xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương.

Ngày 07/04, HĐQT Thép Nam Kim vừa thông qua chủ trương thành lập công ty con và đầu tư dự án nhà máy mới tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương.

GOMA VIỆT NAM CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CỬA CUỐN SIÊU CƯỜNG SIÊU TRỌNG CHO DỰ ÁN NÀY

GOMA VIỆT NAM- CHO CUỘC SỐNG TIỆN NGHI

Close menu