GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

15 Dự Án Cung cấp lắp đặt màng ngăn khói và hệ lam cho công ty TNHH Crown- Vũng Tàu (2021)


Tập đoàn CROWNCORK là nhà cung ứng toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực bao bì nước giải khát. Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát CROWN Vũng Tàu là nhà máy kỹ thuật cao của tập đoàn CROWN tại Việt Nam trong lĩnh vực bao bì nước giải khát.

Dự án này được Goma tiến hành tại Lô VII-3, khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

GOMA VIỆT NAM- CHO CUỘC SỐNG TIỆN NGHI

Close menu